خاویار بری سیبری شبیه چالباش است با این تفاوت که دارای تیغه های آبششی بادبزنی، پوزه کوتاه و اندکی مسطح و بریدگی لب پایین عمیقتر است.این نوع ماهی که از اسمش پیداس بومی ایران نبوده است و در مناطق شمال دریای خزر در نزدیکی رودخانه های شیرین زندگی می کنند. برای تهیه این نوع خاویار میتوانید به نمایندگی های معتبر همچون خاویار ایرانی مراجعه نمایید.

نمایندگی فروش عمده خاویار بری

/
فروش عمده خاویار بری از طرق مختلفی صورت می گیرد و اما افرادی ک…

فروش خاویار بری در ایران

/
فروش خاویار بری یا سیبری که به خاویار سورگا شباهت زیادی دارد و در ش…

قیمت عمده خاویار ماهی بری

/
ماهی بری یکی از انواع ماهی های خاویار موجود در سطح بازار هستند در ب…

قیمت خرید عمده خاویار بری

/
خاویار بری یکی نوع ماهی خاویار در کنار انواع مختلف این ماهی …

قیمت خاویار بری در بازار تهران

/
قیمت خاویار بری با توجه به اهداف تولیدی آن تعیین و اعلام می شود. در باز…

خاویار بری پرورشی با قیمت مناسب

/
خاویار بری پرورشی با قیمت و نرخ مناسب در بازار قابل تهیه می باشد. ب…

خرید خاویار بری درجه یک

/
خرید خاویار بری درجه یک را بهتر است توسط نمایندگی مجازی انجام د…