قیمت هر کیلو خاویار به نوع خاویارها بستگی دارند که با مراجعه به نمایندگی معتبر خاویار ایران و همچنین دیگر نمایندگی های معتبر میتوانید انواع خاویارها را با کیفیت و قیمت مناسب خریداری نمایید. فروش خاویار در دو بخش داخل ایران و صادرات به کشورهای دیگر انجام می شود که در داخل ایران فروش در نمایندگی های مجاز هر شرکت تولید خاویار صورت میگیرد.

نوشته‌ها

قیمت خاویار بلوگا در ایران

قیمت خاویار سیاه دریای خزر

/
قیمت خاویار سیاه دریای خزر چند است؟ ماهیان خاویاری دریای خزر در …
قیمت هر کیلو خاویار

قیمت هر کیلو خاویار

/
قیمت هر کیلو خاویار چند است؟ قیمت خاویار ها و تخم ماهیان خاو…
قیمت خاویار بلوگا چقدر است؟

قیمت هر کیلو خاویار بلوگا چقدر است؟

/
قیمت خاویار بلوگا چقدر است؟ قیمت هر کیلو خاویار بلوگا ایرانی به …

قیمت هر کیلو خاویار صادراتی چقدر است؟

/
قیمت هر کیلو خاویار صادراتی چقدر است؟ قیمت هر کیلو خاویار صادراتی را…