خاویار اوزون برون یا ماهی سوروگا، ماهی بومی دریای خزر میباشد. ازون برون کوچکترین ماهی خاویاری است.سایز خاویار ماهی ازون برون بین ۱/۷ تا ۲/۵ میلیمتر می باشد و رنگ آن خاکستری روشن تا تیره می باشد.خاویار ماهی ازون برون از لحاظ ظاهر نسبت به سایر انواع آن ریزتر می باشد و طعمی دل چسب دارد. این خاویار بخاطر طعم خوب آن شهرت دارد.

خرید خاویار اوزون برون

خرید خاویار اوزون برون ایران

/
خرید خاویار اوزون برون در بازار ایران با مراجعه به مراکز اینترنتی و …

خرید ماهی اوزون برون به صورت فیله شده

/
خرید ماهی اوزون برون امروزه به روش های مختلف در بازار امکان پذ…

خاویار اوزون برون پرورشی جهت صادرات

/
خاویار اوزون برون پرورشی که جهت صادرات تعیین شده است از دریای خزر در ا…