مطالب توسط admin2

صادرات سبزیجات تازه و خشک شده به دبی

صادرات سبزیجات تازه و خشک شده بنا به درخواست مشتریان به صورت بسته بندی شده در شکل های مختلف به انواع کشورها مانند دبی به صورت های مختلف اینترنتی صورت می گیرد. ایران یکی از کشورهایی است که سبزیجات و صیفی جات مورد نظر کلیه افراد را به صورت کاملاً ارگانیک و مکانیزه تولید می […]